De producten vanThiers-Horizon kunnen in verschillende groepen worden opgedeeld :

  

  Thermische isolatie   

                       Vloeren

ISOBET

STYROBET

    
   Daken

PIROTHERM

PIROMIX

PIROLINE

   Akoestische isolatie van vloeren  
                                                

  ISOBET-PLUS

  

  Brandwerende producten   

                       Industriedaken

PIROTHERM-G-08

    
    

Constructie-elementen
(wanden, profielen, ...)

G-02

G-05